หัวข้อข่าว อบต.ท่าบ่อฯ พร้อมนำร่อง หนุนก่อนชุมชนละ ๕,๐๐๐ เพิ่ม พท. อนุรักษ์ฯ
รายงานข่าว -
ตำบลท่าบ่อสงคราม : ประกาศเป็นต้นแบบของ อบต. ยุคใหม่ ย้ำแผนปี ๕๐ มีแน่ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม กล่าวว่า ขณะนี้ที่ประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าบ่อฯ มีมติรับรองการจัดสรรงบประมาณให้กับชุมชนหรือกลุ่มที่มีความต้องการทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตรับผิดชอบ จำนวนชุมชนหรือกลุ่มละ ๕,๐๐๐ บาท

เนื่องจากทรัพยากรในเขตตำบลท่าบ่อฯ ในปัจจุบันได้ลดลงจนน่าตกใจ สาเหตุเกิดจากการเข้าไปใช้ประโยชน์เกินความจำเป็น และอีกอย่างคือประชาชนในตำบลท่าบ่อฯ ยังได้ทำมาหากินในป่าบุ่งป่าทาม แม่น้ำสงครามมาตั้งแต่อดีต ถ้าเกิดทรัพยากรหมดไปประชาชนในตำบลก็จะเดือดร้อน

“ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้เห็นความสำคัญในจุดนี้จึงอยากส่งเสริมให้ชุมชนในเขตรับผิดชอบได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร โดยเฉพาะพื้นที่ป่าบุ่งป่าทาม แม่น้ำสงคราม ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อลูกหลานจะได้มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์เหมือนดังที่เราได้ใช้ ” ประธานสภา กล่าว

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม ย้ำถึงแนวคิดการสนับสนุนในปีนี้ว่า อบต.ท่าบ่อฯ จะพยายามจะเป็น อบต.นำร่องด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ เพื่อให้ อบต.อื่นๆ ได้นำไปขยายผลต่อไป

เมื่อถามว่า ในยุทธศาสตร์หลักของ อบต. มีอยู่แล้วว่า ต้องมีโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่น นายมังกร กล่าวว่า ถึงแม้จะเป็นยุทธศาสตร์ก็ตามที แต่ยังไม่มีการปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ดังนั้นในแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๐ ทาง อบต.จะทำการบรรจุโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ไว้อย่างแน่นอน